Informații despre serviciile prestate

Ofer consultanță, asistență și reprezentare juridică în procese și litigii de drept al muncii.

  • Ofer asistență juridică privind încheierea, executarea, modificarea cât și încetarea contractelor individuale de muncă, atât pentru angajați cât și pentru angajatori
  • Ofer asistență în rezolvarea conflictelor de muncă
  • Ofer asistență în gestionarea conflictelor colective de muncă și a grevelor
  • Ofer asistență în gestionarea cercetării disciplinare prealabile
  • Ofer asistență în contestarea sancțiunilor disciplinare de orice natură
  • Ofer asistență pentru acțiuni în pretenții pentru recuperarea prejudiciilor cauzate în urma desfacerii în mod abuziv a contractelor individuale de muncă

Aveți o întrebare?

Mă puteți contacta oricând folosind formularul de contact din pagina cu același nume.

Contacți-mă