Informații despre serviciile prestate

Ofer consultanță, asistență și reprezentare juridică în procese și litigii de drept administrativ.

  • Ofer consultanță în revocarea, suspendarea sau anularea actelor administrative
  • Ofer asistență juridică și reprezentare în fața autorităților publice în procedura prealabilă, precum și în față instanțelor de contencios administrativ
  • Ofer consultanță juridică, asistență și reprezentarea clienților în litigii de contencios administrativ pentru anularea actelor administrative adoptate de autoritățile locale
  • Compun și redactez cereri întemeiate pe Legea nr. 544/2004 privind liberul acces la informațiile publice
  • Compun și redactez cereri întemeiate pe Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ

Aveți o întrebare?

Mă puteți contacta oricând folosind formularul de contact din pagina cu același nume.

Contacți-mă