Informații despre serviciile prestate

Ofer consultanță, asistență și reprezentare juridică în procese și litigii de drept al familiei.

  • Asist și reprezint în procese de divorț
  • Ofer asistență juridică în schimbarea regimului matrimonial
  • Asist și reprezint în procese de partaj de bunuri comune
  • Ofer suport juridic în încredințarea spre creștere și educare a minorilor
  • Asist și reprezint în procese pentru plata pensiei de întreținere în favoarea minorilor
  • Asist și reprezint în procese pentru stabilirea programului de vizitare a minorilor
  • Asist și reprezint în procese pentru obținerea unui ordin de protecție în favoarea victimelor violenței domestice
  • Asist și reprezint în procese pentru decăderea din exercitarea drepturilor părintești

Aveți o întrebare?

Mă puteți contacta oricând folosind formularul de contact din pagina cu același nume.

Contacți-mă