Informații despre serviciile prestate

Ofer consultanță, asistență și reprezentare juridică în procese și litigii drept fiscal.

  • Ofer consultanţă în domeniul dreptului financiar-fiscal precum impozite, taxe la bugetul de stat, bugetele asigurărilor sociale, Ministerul Muncii, impozite şi taxe locale
  • Ofer asistenţă în procedurile fiscale de contestaţii şi contencios administrativ privitoare la actele de control ale organelor fiscale de stabilire a impozitelor, taxelor şi penalităţilor de întârziere pentru obligaţiile bugetare
  • Contencios fiscal
  • Ofer consultanţă în domeniul impozitului pe venitul global
  • Ofer asistenţă şi reprezentare în fata organelor de control financiar-fiscal
  • Ofer consultanță privind impozitele directe și indirecte, impunerea muncii, inspecția fiscală, precum și asistență în procedurile litigioase
  • Efectuez planificare fiscală
  • Ofer asistență în procedurile fiscale

Aveți o întrebare?

Mă puteți contacta oricând folosind formularul de contact din pagina cu același nume.

Contacți-mă