Informații despre serviciile prestate

Ofer consultanță, asistență și reprezentare juridică în procese și litigii de drept civil.

 • Revendicări, servituți, uzucapiuni și grănițuiri
 • Perfectarea antecontractelor de vânzare cumpărare
 • Acțiuni în pretenții
 • Ieșiri din indiviziune / partaj de bunuri comune / succesiuni ( moșteniri )
 • Constatarea nulității relative / absolute a actelor juridice
 • Anulare titlu de proprietate
 • Acțiuni și spețe de fond funciar
 • Asistență juridică, consultanță și reprezentare în toate procedurile de apărare a dreptului de proprietate și a dezmembrămintelor acestuia precum evacuarea sau revendicarea
 • Consultanță și asistență juridică în negocierea oricărei tranzacții imobiliare, asistență juridică privind încheierea, executarea, modificarea cât și încetarea contractelor de închiriere, concesiune, asociere în participațiune și nu numai.
 • Notificări, somații și proceduri de conciliere prealabilă
 • Recuperări de creanțe între persoane fizice, procedura somației la plată cât și procedura executării silite
 • Asistență juridică, consultanță și reprezentare în toate procedurile administrative și judiciare care privesc reconstituirea dreptului de proprietate asupra imobilelor

Aveți o întrebare?

Mă puteți contacta oricând folosind formularul de contact din pagina cu același nume.

Contacți-mă