Informații despre serviciile prestate

Ofer consultanță, asistență și reprezentare juridică în procese și litigii de drept comercial.

  • Asist înființarea, funcționarea curentă, încetarea, dizolvarea, lichidarea, fuziunea, divizarea societăților comerciale
  • Ofer consultanță în operațiuni de majorare sau diminuare ale capitalului social la societățile comerciale
  • Asist redactarea, negocierea și ofer asistență de specialitate la încheierea contractelor comerciale de orice fel
  • Reprezint clienții în fața instanțelor de judecată române, precum și în față instanțelor arbitrale în litigiile de natură comercială
  • Acord consultanță juridică în vederea adaptării afacerii la normele și cerințele în schimbare ale legii, precum și la cerințele Uniunii Europene

Aveți o întrebare?

Mă puteți contacta oricând folosind formularul de contact din pagina cu același nume.

Contacți-mă